CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG LỬA VIỆT

Mang nguồn dinh dưỡng vàng cho cuộc sống

Hotline: 0988 238883

TIẾNG VIỆT | ENGLISH
22 chất bị cấm trong thức ăn chăn nuôi

22 chất bị cấm trong thức ăn chăn nuôi

22-chat-bi-cam-trong-thuc-an-chan-nuoi

Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT từ 20/10/2014, danh sách 22 hóa chất, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm sẽ bị cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam .

Cấm tuyệt đối các hóa chất như :

1.Carbuterol

2.Cimaterol

3.Clenbuteiol

4.Chloramphenicol

5.Diethylstilbestrol (DES)

6.Dimetridazole

7.Fenoterol

8.Furazolidon v:i cac dan suat nhfim Nitrofuran

9.Isoxuprin

10.Methyl-testosterone

11.Metronidazole

12.19 Nor—testosterone

13.Ractopamine

14.Salbutamol

15.Terbutaline

16.Stilbenes

17.Trenbolone

18.Zeranol

19.Melamine (V0i hann lupng Melamine trong thfic tin chan nufii l0n hon 2,5 mg/kg)

20.Bacitracin Zn

21.Carbadox

22.Olaquidox

Dùng để kích thích tăng trưởng (tạo nạc, tăng trọng) cho gia súc, gia cầm.

- Hóa chất Melamine dùng tăng nồng độ đạm sẽ bị cấm nếu có hàm lượng trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5mg/kg.

- Tuy nhiên, các chất Carbadox, Olaquidox, Bacitracin Zn vẫn được tiếp tục sản xuất, kinh doanh, sử dụng trong thức ăn chăn nuôi cho đến hết ngày 30/6/2015.

Được biết, sản phẩm từ gia súc, gia cầm có sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa các chất bị cấm tại Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT sẽ nguy hại rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tư này thay thế Quyết định 54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002 và sửa đổi, bổ sung Quyết định 3762/QĐ-BNN ngày 28/11/2008.

Các tin liên quan